Skip to main content
Studia mythologica Slavica – Supplementa


Obdobje: od 2004


Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa je namenjena vsem monografijam, ki prinašajo raziskave sodobnih in preteklih duhovnih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in pojavov s področja mitologije, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih smeri, kakor tudi novim interpretacijam starih virov in novim virom ter gradivu s teh področij.


Naslovi

Publikacija
Charms and Charming
Studies on Magic in Everyday Life
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 15

Leto: 2019
Uredila: Éva Pócs

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Skrivnostni tujec in demonski sovražnik
Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 14

Leto: 2019
Avtorica: Anja Mlakar

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Krivopete
Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 13

Leto: 2018
Avtorica: Barbara Ivančič Kutin

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Iz nevidne strani neba [peti natis]
Razkrite skrivnosti staroverstva
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 12

Leto: 2023
Avtor: Pavel Medvešček - Klančar

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
La religiosità popolare in Val Canale
Il teschio lavato e avvolto nel panno
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 11

Leto: 2015
Avtorica: Nataša Gliha Komac

Redna cena
21,00 €
Spletna cena
18,90 €

Publikacija
Kulturni genom
Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 10

Leto: 2014
Avtor: Andrej Pleterski

Redna cena
34,00 €
Spletna cena
30,60 €

Publikacija
Ljudska religioznost v Kanalski dolini
O umiti in v prt zaviti lobanji
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 9

Leto: 2014
Avtorica: Nataša Gliha Komac

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Sem vso noč lutal v krogu
Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 7

Leto: 2013
Avtorica: Mirjam Mencej

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
V siju mesečine [drugi natis]
Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 5

Leto: 2016
Avtor: Boris Čok


Publikacija
Perunovo koplje
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 4

Leto: 2011
Uredila: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak


Publikacija
Mirila
Kulturni fenomen
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 3

Leto: 2010
Avtorji: Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Andrej Pleterski, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak


Publikacija
Mordvinian Mythology
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 1

Leto: 2004
Avtorica: Tatyana Devyatkina


Ključne besede
arheologija
arheološka najdišča
bajeslovna bitja
baltoslovanska mitologija
božanstva
čarovnice
čarovništvo
čudežne pravljice
Dalmacija
demoni
divje žene
domoznanstvo
drugost
etnologi
etnologija
Evropa
evropska ljudska kultura
folklora
folkloristika
folklorno izročilo
Francozi
humor
Huni
identiteta
ideogrami
ikonografija
imigranti
Italija
jasnovidnost
Judje
judovska folkloristika
judovsko ljudsko slovstvo
Kanalska dolina
koledovanje
kolektivni spomin
Kralj Matjaž
Kras
krivopete
krožno gibanje
kultura
kulturna pokrajina
ledinska imena
letne šege
literarne zvrsti
ljudska izročila
ljudska verovanja
ljudske pravljice
ljudski običaji
ljudski prazniki
ljudsko izročilo
ljudsko slovstvo
Lokev
metodologija
mikrotoponimi
mirila
mitologija
monoteizem
mordvinska mitologija
mrtva počivala
načrtovanje domačij
nadnaravna bitja
narečja
obredi
obredni predmeti
obredni prostori
okultizem
pasjeglavci
Pehtra baba
Perun (slovanski bog)
pogrebi
pogrebne šege
pokrajina
Posočje
povedke
povodni mož
Prelože pri Lokvi
Propp, Vladimir Jakovlevič
prostor in čas
pust
regionalni razvoj
religija
religije
Romi
severozahodna Slovenija
Slovani
slovanska mitologija
Slovenci
Slovenija
slovenska mitologija
slovenske ljudske pravljice
slovenske ljudske pripovedke
slovenski miti
slovenski mitološki junaki
slovensko ljudsko izročilo
slovensko ljudsko slovstvo
slovenščina
slovstvena folklora
staroslovanski viri
staroverstvo
sveti kraji
škrati
študije
Turki
urbanizem
ustno slovstvo
Velebit
velika noč
verovanje
verski obredi
verstva
Vzhodna Evropa
zagovarjanja
zagovori
zborniki
zdravilstvo
Zeleni Jurij
zgodovina
Zlatorog
znamenja (arhitektura)
znanost
žegnanje
židovsko ljudsko izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR