V siju mesečine [drugi natis]. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice

Avtor: Boris Čok
Leto: 2016


Knjiga je redkost v evropskem merilu za področje predkrščanskih verovanj. Posebna dragocenost je, da gre za zapis iz prve roke, tako kot so avtorju pripovedovali njegovi najbližji, babice, dedki in vaščani, ki so ohranjali predkrščanska verovanja in obrede vse do minulega stoletja. Knjiga je zato neizčrpen vir staroverskih praks, verovanj, svetih mest in drugega folklornega izročila v vaseh Lokev, Prelože in njihovi bližnji soseščini. Kot taka je eden temeljnih virov študija mitologije pri Slovanih in tudi splošno ter spomenik povezanosti kraške narave in njenih ljudi.

To je drugi, nespremenjeni natis knjige iz leta 2012.Kazalo vsebine

 • Predgovor
 • Pripovedovalci
 • OBREDJA
  • Starodavni obred v jami Triglavci
  • Sveti ogenj- čok (č`uopa)
  • Gluhi du (dol)
  • Izvir Vroček (ur`uće)
  • Pričevanje o bogu Kresu
  • Spodmol Terglouca (Trhlovca)
  • Črne bukve
  • Trebenski kamen
 • BAJESLOV NA BITJA, VRAŽEVERJE IN UROKI
 • Bitja
  • Tntava, Tentava
  • Vedomec
  • Besi
  • Mora
  • Makurška
  • Vilež
  • Štrige
  • Šembilja
  • Krvavo stegno
 • Vraževerje
  • Pomen sanj
  • Napovedi in znamenja
 • Uroki in zaklinjanja
  • Zelo hudi slabšalni uroki
  • Žaljivke
  • Odročitve (odvrniti uroke)
 • Šege in verovanja
  • Staž ali Stažič
  • Zaščitni predmeti
  • Zaščita na oblačilih
  • Ljudska medicina
  • Napoved dežja
 • PRIPOVEDI "PRI ŠPRGERTU"
 • Pravljice
  • Lisica in volk
  • Bcljeva ohcet
  • Tri račke
  • Železna Babica
  • Pravljica o jami Vilenici
  • Kako je jama Vilenica dobila ime
  • Pametna deklica
 • Povedke
  • Črnošolc
  • Japec "uk"!
  • Kača ropotača
  • Medvedova luknja
  • Mežnarjeva Jerica
  • Rajcova "štirna"
  • Jasnovidka Milena
  • Železna babca
  • Kje so koze?
  • "Onegaj, onegaj"!
  • Kata Kareta
  • Vrhpoljski godec
  • Medved in zajec
  • Tri hude "cuprnije"
  • Sveti hrast
  • "Stu w`c"
 • LEDINSKAIMENA
  • Predgovor
  • Seznam lokavskih in preložkih ledinskih imen

  • ***
  • Mešinov "studenc"
  • Sokolak
  • Lanišče
  • Hrib z več imeni
  • Košuten dol
  • Hlebec
  • Zlodjev skedenj, "Gura" in "Štuglje"
  • Bušcih grad in Rupa
  • M`rave
  • Tabor
  • P`šnanje (Pušnjanje)
  • Merišče (Morišče)
  • Lokavske stene
 • Posebnosti lokavško-preloškega govora
  • Slovar lokavsko-preloškega govora
  • Sorodstvo ali zarodstvo po starem

  • ***
 • Obrisi mitskih likov Lokve in Prelož v kontekstu slovanske mitologije (Katja Hrobat Virloget)
  • Staroverska izročila in krajina
  • Predkrščanska božanstva, obredi in simboli. O Triglavu in načelu trojnosti
  • Pričevanja o Kresu, Svarožiču in Dajbogu
  • Spomin na žensko božanstvo
  • Izročila vaške srenje
 • Outlines of mythic characters in the villages of Lokev and Prelože in the context of Slavic mythology (Translation)
 • Literatura / Reference


Še ...

Katja Božič: DEVA IN DEVAČ SE LJUBITA V TRIGLAVCI; Zarja 28.3.2017

Brane Maselj: SKRITA SVETIŠČA IN OBIČAJE SO VAROVALI ČRNOVAHTARJI; Nedelo 20.11.2016Cena
razprodano


Ključne besede
bajeslovna bitja
ledinska imena
Lokev
narečja
Prelože pri Lokvi
slovanska mitologija
slovenske ljudske pripovedke
slovensko ljudsko izročilo
slovenščina
verski obredi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR