Skip to main content
Mirila. Kulturni fenomen.


Avtorji: Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Andrej Pleterski, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak
Leto: 2010


V knjigi vzorčno obravnavamo izbrana mirila južnega Velebita, kjer so jih gradili še dolgo v drugi polovici 20. stoletja. Mirila so nenavadni kamniti spomeniki, ki so nastali v sklopu posmrtnih obredov. Ko je nekdo umrl in so bili končani obredi na pokojnikovem domu, so ga odnesli proti cerkvenemu pokopališču. Med potjo so se ustavili samo na posebnem obrednem mestu, kjer so opravili obred za ločitev duše od telesa in njeno pravilno umiritev.

V večini znanih primerov in povsod v Velebitskem podgorju so pokojnika položili na tla in postavili po en kamen h glavi in k nogam. Pogrebni sprevod je nato nadaljeval pot do cerkvenega pokopališča, kjer so truplo pokopali. Grob je bil nekoč brez oznak. Pač pa so se pozneje svojci vrnili in zgradili na mestu, kjer sta ostala kamna, mirilo v večni spomin na pokojnika. Na mesto prvih dveh kamnov so postavili dve kamniti plošči in s kamni tlakovali vmesni prostor. Na plošči so vklesali različne znake, da bi duša vedela, kje je njen prostor. Mirila so zato napolnjena s simboli verovanj, ki imajo v marsičem prastare korenine.Kazalo vsebine

1 Uvod v mirila (Andrej PLETERSKI)

2 Velebitska mirila u kontekstu sakralne geografije južnog Velebita (Tomo VINŠĆAK)

3 Mirila: porijeklo i značenje (Mario KATIĆ)

4 Mrtva počivala na Krasu v primerjavi z mirili (Katja HROBAT)

5 O tvorni souporabi arheoloških in etnoloških virov in metod (Katja HROBAT, Benjamin ŠTULAR)

6 Arheološka topografija Tribnja (Radomir JURIĆ)

7 Natpisi i likovni prikazi na velebitskim mirilima (Mirjana TROŠELJ)

8 Dimenzije tijela ili veličina duša: fizikalno antropološka analiza problema mirila temeljena na analizi visina (Mario ŠLAUS)

9 Časovna opredelitev miril Kruščice in Korit (Andrej PLETERSKI)

10 Prostor, običaji in spremembe na mirilih Kruščice in Korit (Andrej PLETERSKI)

11 Katalog miril Kruščice in Korit (Andrej PLETERSKI)

12 Table

13 Literatura

14 Mirila. A Cultural Phenomenon (Summeries)


Ključne besede
Kras
mirila
mrtva počivala
obredi
obredni prostori
pogrebi
Velebit
zborniki
znamenja (arhitektura)
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR