Naslov:
Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Resnikov prekop pri Igu je dobro poznano arheološko najdišče, ki ga je pred dobrimi štirimi desetletji v večjem obsegu raziskoval prof. Josip Korošec. Leži na območju s pestro geološko in arheološko zgodovino. Naselbina je uvrščena v t. i. savsko skupino in naj bi živela v 46. stoletju pr. Kr. Najkasneje v 1. tisočletju pr. Kr. je čez prazgodovinsko najdišče tekla tekoča voda, ki je odplavila veliko prazgodovinskih kulturnih ostankov.

V knjigi štirinajst avtorjev v desetih poglavjih predstavlja izsledke sondiranj, ki jih je leta 2002 opravila ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Seznanimo se lahko z arheološkim najdbami iz 5. tisočletja pr. Kr., pa tudi s posamičnimi najdbami iz rimske dobe, z rezultati sedimentoloških in palinoloških raziskav, z raziskavo fitolitov, s preučevanjem smeri vodnih tokov, z raziskavo makrorastlinskih ostankov, z dendrokronološkim raziskovanjem in z raziskovanjem sesalskih ter ptičjih kostnih ostankov.

Knjiga je izšla ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. Poglavja so v slovenskem jeziku s prevodi ali obširnimi povzetki v angleščini.

Več >>

OIAS s predstavljenimi rezultati multidisciplinarnih raziskav koliščarske poselitve Ljubljanskega barja:

  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-40-X

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 156 strani • 88 črno-belih fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov