Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953

Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular
Leto: 2012


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V pričujoči knjigi pa objavljamo drugi del arhivskega gradiva iz arheoloških izkopavanj najdišča Župna cerkev v Kranju iz leta 1953. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tem zvezku smo želeli izkoristiti prednost digitalne knjige. Najprej, digitalna knjiga omogoča spreminjanje formata znotraj istega zvezka. Predmet objave je torej neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica objavljena v formatu izvirnika. Ker gre za dve vrsti kartic, se torej format spreminja.

Hkrati je zapis vsake kartice dvoslojen, poleg grafičnega še podatkovni sloj. To pomeni, da zapis hkrati omogoča ogled digitalne kopije izvirnika in iskanje po vsebini. Pri uporabi knjige v raziskovalne namene je to ogromna prednost, saj objavljeni format omogoča poleg prebiranja tudi uporabo v obliki enostavne podatkovne zbirke.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • 1. Uvod (Benjamin ŠTULAR)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Uvod
 • 2. Kartoteka najdb iz leta 1953 (Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR, Andrej VALIČ in Benjamin ŠTULAR)
  • 2.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR)
  • 2.2 Kartoteka
 • 3. Indeks (Mateja BELAK)Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR