Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru
Minor Roman settlements in Slovenia


Uredili: Andrej Gaspari, Jana Horvat, Irena Lazar
Leto: 2020


Monografija je posvečena manjšim rimskim naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije, kamor so segale tri velike upravne enote rimske države: Italija ter provinci Norik in Zgornja Panonija. V samostojnih poglavjih je zgoščeno in po skupnem konceptu predstavljenih dvajset naselij različnega tipa in stopnje raziskanosti. Podatki so umeščeni v prostor, podprti s kartami in načrti, vsebinsko primerljivi in jasno ovrednoteni. Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Vsako poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja.

Predstavljena so: Fluvio Frigido - Kastra, Ad Pirum, Longatik, Navport, Vipava, Gradišče nad Knežakom, Ulaka, Ig, Mengeš, Karnij, Šmartno pri Cerkljah, Blagovica, Atrans, Šempeter v Savinski dolini, Kolaciona, Zagrad, Slovenska Bistrica, Ančnikovo gradišče, Pretorij Latobikov in Romula.Kazalo vsebine

 • Predgovor / Preface (Jana HORVAT, Irena LAZAR, Andrej GASPARI)
 • Fluvio Frigido, Castra – Ajdovščina (Tina ŽERJAL, Vesna TRATNIK)
 • Fluvio Frigido, Castra – Ajdovščina. Raziskave / Investigations 2017−2019 (Maruša UREK, Ana KOVAČIČ)
 • Ad Pirum − Hrušica (Peter KOS)
 • Longaticum – Logatec (Ahac ŠINKOVEC)
 • Nauportus – Vrhnika (Jana HORVAT)
 • Vipava (Vesna TRATNIK)
 • Gradišče nad Knežakom (Boštjan LAHARNAR, Edisa LOZIĆ, Alenka MIŠKEC)
 • Ulaka (Andrej GASPARI)
 • Ig (Lucija GRAHEK, Anja RAGOLIČ)
 • Mengeš (Milan SAGADIN)
 • Carnium – Kranj (Milan SAGADIN)
 • Šmartno pri Cerkljah (Špela TOMAŽINČIČ, Draško JOSIPOVIČ)
 • Blagovica (Ana PLESTENJAK)
 • Atrans – Trojane (Janja ŽELEZNIKAR, Julijana VISOČNIK)
 • Šempeter v Savinjski dolini (Irena LAZAR)
 • Colatio – Stari trg pri Slovenj Gradcu (Saša DJURA JELENKO)
 • Zagrad (Saša DJURA JELENKO)
 • Slovenska Bistrica (Mira STRMČNIK GULIČ)
 • Ančnikovo gradišče (Zvezdana MODRIJAN)
 • Praetorium Latobicorum – Trebnje (Uroš BAVEC)
 • Romula – Ribnica (Irena LAZAR)
 • Primerjalni pregled manjših rimskih naselij / Minor Roman settlements – comparative overview (Jana HORVAT)Redna cena
49,00 €

Spletna cena
44,10 €


Ključne besede
antika
arheološka najdišča
naselja
Norik
Panonija
poselitev
Rimljani
rimska doba
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR