Skip to main content
Between Ravenna and Constantinople. Rethinking Late Antique Settlement Patterns.


Avtor: Slavko Ciglenečki
Leto: 2023


Knjiga predstavlja naselbinsko podobo prelomnega časa (konec 3. do začetka 7. st.) v zgodovini Evrope na izpostavljenem geografskem območju med prestolnicama poznoantičnega sveta Raveno in Konstantinoplom. Politične, vojaške, gospodarske in socialne razmere so ob močnem pritisku barbarov izza limesa povzročile propad nekdanjih naselbinskih oblik: mesta so bila v celinskem delu največkrat opuščena ali pa so obstajala le še v močno skrčenih in ruraliziranih skeletih nekdanjih mest. Bolje so se ohranila le urbana središča v mediteranskem pasu. Tudi nižinske naselbine, predvsem nekdaj močne rimske vile, so prenehale obstajati že do sredine 5. st. Prebivalstvo se je zato začelo postopno umikati v odročne kraje in na naravno zavarovane hribovske naselbine avtarkičnega značaja, kjer pa so še vedno ohranjali antične civilizacijske pridobitve vse do konca 6. st. Predstavljene so tudi utrdbe iz Justinijanovega časa, ki dokazujejo domišljen sistem varovanja komunikacij med obema prestolnicama. Delo podaja temeljni pregled množice značilnih mest, nižinskih zaselkov in utrjenih naselbin z načrti, zemljevidi in fotografijami, kot tudi interpretacijo celovite preobrazbe naselbinske slike.

***

V pogovorm z Goranom Deklevo je pod naslovom Ko imperij propada, mesta ugašajo avtor knjigo predstavil 6. julija 2023 na 1. programu Radia Slovenija v okviru oddaje Kulturni fokus (https://prvi.rtvslo.si/podkast/kulturni-fokus/56190783/174970177, 52 minut)Kazalo vsebine

Vsebina / Contents
Redna cena
83,00 €


Ključne besede
antična mesta
arheologija
Balkan
naselitvena zgodovina
Podonavje
poselitev
pozna antika
Rimljani
rimska mesta
rimske vile
rimski imperij
severna Italija
vojaške utrdbe
vzhodne Alpe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR