Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Social Landscapes as Multicultural Spaces: Stećci in Bosnia and Herzegovina
Sodelavci:
, , , , , ,
Ljiljana Vručinić, Republiški zavoda za varstvo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine v Banja Luki
 
Trajanje:
1. september 2018–31. avgust 2020
Šifra:
H2020-EU.1.3.2.
Opis

Mednarodna arheološka izkopavanja, pri katerih sodeluje tudi dr. Lucija Grahek, IzA, ZRC SAZU, so se začela. Po geofizikalnih analizah sedmih najdišč, ki jih je v marcu 2019 opravil dr. Rob Fry iz Univerze v Readingu v Angliji, bo entuziastična ekipa strokovnjakov in študentov raziskala del srednjeveške nekropole stečkov v Crkvini in prazgodovinsko gomilo s srednjeveškimi pokopi s stečki v Hateljih pri Berkovićih.


Hatelji, izkopavanje stečkov

Poleg dr. Lucije Grahek sodelujejo še prof. Krish Seetah iz univerze v Stanfordu v ZDA, dr. Alessandra Cianciosi iz univerze Ca’Foscari v Benetkah, dr. Monika Milosavljević iz univerze v Beogradu ter prof. Aleksander Pluskowski in dr. Rowena Banerjea iz univerze v Readingu, Velika Britanija. Pri izkopavanjih sodleujeta tudi prof. Ljubica Srdić in Ljiljana Vručinić iz republiškega zavoda za varstvo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine v Banja Luki. Vodja projekta je dr. Saša Čaval, univerza v Readingu.

Projekt je predstavljen na spletni strani: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215573/factsheet/en.

Rezultati

GRAHEK, Lucija. Social landscapes as multicultural spaces : stećci in Bosnia and Herzegovina. [Ljubljana]: Institute of Archaeology, ZRC SAZU Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2019. 11 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45622061] financer: HORIZON 2020, EU Research and Innovation programme, Projekti, no. 797881, EU, Social landscapes as multicultural spaces: stećci in Bosnia and Herzegovina, SOLMUS

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel