Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Space and time rainfall isotopic composition reconstruction around the Mediterranean Sea using speleothems, tree rings and lakes sediments - Instrumental calibration and comparison with isotopic model simulations
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. januar 2011–31. december 2013
Opis

Cilj projekta je preučiti Holocenska klimatska nihanja v Sredozemlju. Naš vir podatkov o (nekdanji) izotopski sestavi padavin so trije različni paleoekološki arhivi: branike drevesa, stalagmiti in jezerski sedimenti. Pri raziskavi sodelujemo trije slovenski raziskovalci: dr. Tom Levanič (Gozdarski inštitut Slovenije, dendroklimatologija), dr. Najda Zupan Hajna (Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU, krasoslovje) in dr. Maja Andrič (Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, palinologija).

Spomladi 2012 je bilo v Sloveniji opravljeno vzorčenje vseh treh arhivov. Na inštitutu za arheologijo ZRC SAZU smo sodelovali pri vrtanju Blejskega in Bohinjskega jezera, ki je potekalo pod vodstvom dr. Ulricha von Grafensteina (LSCE, paleoklimatologija, ostrakodi).

V nadaljevanju projekta bomo opravili podrobno palinološko analizo obeh vrtin.

Vodja projekta