Title:
Tonovcov grad pri Kobaridu. Arheološko najdišče. Vodnik
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
More ...

Tica Gojko, Slavko Ciglenečki: Tonovcov grad pri Kobaridu. Arheološko najdišče. Vodnik, 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 437.

Publishing Houses

Založba ZRC • Kobariški muzej (Kobarid)

ISBN

961-6182-28-5 (ZRC SAZU)

Specifications

paperback • 12,5 × 21 cm • 31 pages

Price

2,50 EUR (Regular)
2,00 EUR (Club)