Skip to main content
Sporočila prostora. Arhe: arheologija – arhitektura.


Authors: Darko Likar, Aleksander Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin Štular
Year: 2008Table of content

 • Predgovor (Janko Rožič)
 • 1. Izhodišča
  • 1.1 Teorija (Janko Rožič)
  • 1.2 Opis prostorskih načel v treh različnih okoljih: Ljubljana, Bled in Vrba (Janko Rožič)
  • 1.3 Starodavna načela urejanja prostora (Andrej Pleterski)
  • 1.4 (Z)možnosti arhitekture v času globalizacije (Aleksander S. Ostan)
  • 1.5 Branja prostora z roba (Aleksander S. Ostan)
 • 2. Urejanje prostora skozi čas
  • 2.1 Police (Andrej Pleterski)
  • 2.2 Brezje pri Zrečah (Andrej Pleterski)
  • 2.3 Pohansko (Andrej Pleterski)
  • 2.4 Slovenj Gradec (Andrej Pleterski)
  • 2.5 Kamnik (Benjamin Štular)
  • 2.6 Praga (Andrej Pleterski)
  • 2.7 Blejski kot (Andrej Pleterski)
  • 2.8 Bodešče (Andrej Pleterski in Janko Rožič)
  • 2.9 Dravlje in Cavtat (Darko Likar)
  • 2.10 Goče (Darko Likar)
  • 2.11 Koper/Capodistria, Izola/Isola, Piran/Pirano (Darko Likar)
  • 2.12 Obala (Darko Likar)
  • 2.13 Duplje pri Vipavi (Darko Likar)
  • 2.14 Gornja Radgona – Radgona/Radkersburg (Aleksander S. Ostan)
  • 2.15 Piran/Pirano (Aleksander S. Ostan)
  • 2.16 Bovec (Aleksander S. Ostan)
  • 2.17 Črnomelj – mestno jedro (Aleksander S. Ostan)
  • 2.18 Zasip in Mužje (Benjamin Štular)
  • 2.19 Ureditev Potniško transportnega centra Ljubljane s poglobitvijo železnice (Janko Rožič)
  • 2.20 Novo v urbanem, novo v naravnem. Principi koncipiranja novih naselbinskih vzorcev v kontekstu pokrajine (Aleksander S. Ostan)
 • 3. Načela za prihodnost. Predlog prostorskega informacijskega sistema (Darko Likar)
 • 4. Povzetek (Janko Rožič)
 • 5. Literatura
 • 6. Pojmovno kazalo


More ...

Martina Malešič, Sporočila prostora. ARHE. Arheologija - arhitektura, Darko Likar, Aleksander S. Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin Štular; Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Ocene.price


Keywords
collective volume
history
Slovenia
spatial planning
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR