Title:
Sporočila prostora. Arhe: arheologija – arhitektura
Authors:
Other authors:
illustrations by Mateja Belak
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga z bogastvom vizualnega gradiva na zanimiv način kaže spregledane vrednote in zgodovinske principe urejanja prostora, ki so po padcu modernih in postmodernih ideologij ključni za reševanje problemov in razvoj sodobne arhitekture. V njej so prikazane prostorske rešitve in načela, ki so jih uporabljali že naši predniki in ki so najbolj jasno vidni iz vzorcev poselitve. Gre za tisto razumevanje prostora, ki se je stoletja kristaliziralo skozi izkušnjo več generacij in ki nikakor ni zastarelo ali preživelo. Prilagojeno je prvinski človekovi dojemljivosti, zato tudi v informacijski dobi pomeni ključno informacijo, še več – orientacijo. Knjiga ustvarjalnemu bralcu daje dovolj nastavkov tudi za povsem samostojne rešitve. Delo s svojo zgradbo in vsebino zato predstavlja ključ za samostojno odkrivanje starih načel urejanja in prostorskih struktur.

Table of content
 • Predgovor (Janko Rožič)
 • 1. Izhodišča
  • 1.1 Teorija (Janko Rožič)
  • 1.2 Opis prostorskih načel v treh različnih okoljih: Ljubljana, Bled in Vrba (Janko Rožič)
  • 1.3 Starodavna načela urejanja prostora (Andrej Pleterski)
  • 1.4 (Z)možnosti arhitekture v času globalizacije (Aleksander S. Ostan)
  • 1.5 Branja prostora z roba (Aleksander S. Ostan)
 • 2. Urejanje prostora skozi čas
  • 2.1 Police (Andrej Pleterski)
  • 2.2 Brezje pri Zrečah (Andrej Pleterski)
  • 2.3 Pohansko (Andrej Pleterski)
  • 2.4 Slovenj Gradec (Andrej Pleterski)
  • 2.5 Kamnik (Benjamin Štular)
  • 2.6 Praga (Andrej Pleterski)
  • 2.7 Blejski kot (Andrej Pleterski)
  • 2.8 Bodešče (Andrej Pleterski in Janko Rožič)
  • 2.9 Dravlje in Cavtat (Darko Likar)
  • 2.10 Goče (Darko Likar)
  • 2.11 Koper/Capodistria, Izola/Isola, Piran/Pirano (Darko Likar)
  • 2.12 Obala (Darko Likar)
  • 2.13 Duplje pri Vipavi (Darko Likar)
  • 2.14 Gornja Radgona – Radgona/Radkersburg (Aleksander S. Ostan)
  • 2.15 Piran/Pirano (Aleksander S. Ostan)
  • 2.16 Bovec (Aleksander S. Ostan)
  • 2.17 Črnomelj – mestno jedro (Aleksander S. Ostan)
  • 2.18 Zasip in Mužje (Benjamin Štular)
  • 2.19 Ureditev Potniško transportnega centra Ljubljane s poglobitvijo železnice (Janko Rožič)
  • 2.20 Novo v urbanem, novo v naravnem. Principi koncipiranja novih naselbinskih vzorcev v kontekstu pokrajine (Aleksander S. Ostan)
 • 3. Načela za prihodnost. Predlog prostorskega informacijskega sistema (Darko Likar)
 • 4. Povzetek (Janko Rožič)
 • 5. Literatura
 • 6. Pojmovno kazalo
More ...

Martina Malešič, Sporočila prostora. ARHE. Arheologija - arhitektura, Darko Likar, Aleksander S. Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin Štular; Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Ocene.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-086-9

Specifications

paperback • 20 × 27 cm • 260 pages • 286 colour and 153 b-w photos, drawings, maps, sketches and models

Price

not for sale