Description

Ko so prišli v današnji prostor, so Slovani prinesli s seboj iz svoje pradomovine svojo staro vero, svoje mitsko razumevanje. Da bi lahko v celoti zavladali novemu prostoru, so morali bogovom stare vere določiti prostor v novem življenjskem okolju. Na ta način je tisto, kar je bilo tuje in neznano postalo svoje in poznano. Stari žreci so uredili prostor in sled tega je vidna do današnjih dni. Vemo, da imajo nekateri sakralni toponimi, ki so na topografskih kartah, svoj izvor v obdobju doseljevanja Slovanov.

'Perun's Spear'

Having come to this area from their fatherland, the Slavs brought their ancient beliefs and mythical worldview. To completely dominate the new space, the gods of the old faith had to be placed in the new environment - this way, all things foreign and alien became personal and recognizable. Old mages put their seal in space and that mark is visible to this day. We know that some of the sacral toponyms located on the maps originated from that time - the time of the settlement of Slavs.

Slavs placed their deities in places where certain sacredness was already present. With the transition to Christianity, the cult of holiness was re-established - with only difference that Christian substitutes were placed in place of the old Slavic gods. Toponyms referring to pre-Christian Slavic mythology are found in Croatia, southeast of Split, in a wider area of Žrnovnica, Podstrana and central Poljica.

 

Home page >>

Table of content

Sakralna interpretacija mitsko-povijesne baštine Žrnovnice i Podstrane (Tomo VINŠĆAK)

Reljef Silvana iz Nugla - Barbarića (Vedran BARBARIĆ

Slika "Božanskog boja" - likovni i ikonografski pogled na konjanički reljef iz Žrnovnice u Dalmaciji (Ante MILOŠEVIĆ)

Jurjevi koraci po Žminjač (Vitomir BELAJ)

Jurjevo koplje i Jurjev mač (Radoslav KATIČIĆ)

Perunovo svetište u Varešu (Radoslav KATIČIĆ)

Krsna diže goru Govardhanu: pobjeđuje li to Veles Peruna u indijskoj predaji? (Mislav JEŽIĆ)

Mitološka i mitotvorna priča o poveznici perunika - Perun (Suzana MARJANIĆ)

Mitska topografija Župe dubrovačke (Ivica KIPRE)

Kamen i duša (Mario KATIĆ)

Panončev hommage Don Anti Škobalju (Vladimir Peter GOSS)

Tehnokratski monokulturalizam - evolucijska snaga (Bozidar Bruce YERKOVICH)

Perunovim stazama do kulturnog turizma (Ivica LOLIĆ)

Žrnovnica poslije simpozija - Perunov grom ili tek iskra (Ivan ALJINOVIĆ)

Literatura

Popis autora

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-292-4

Specifications

paperback • 20 × 27 cm • 200 pages • 104 colour photos, drawings and maps

Price

not for sale

E-publications