Title:
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973
Edited by:
Other authors:
individual contributions Nada Osmuk, Mateja Belak, Andrej Valič
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content
 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Izkopavanja 1969 do 1973
  • 1.4 Terenska dokumentacija izkopavanj 1969 do 1973
 • 2. Terenski dnevniki iz let 1969 do 1973
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Terenski dnevnik iz leta 1969 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
  • 2.3 Terenski dnevnik iz leta 1970 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
  • 2.4a Terenski dnevnik iz leta 1972 (1. zvezek) (Nada OSMUK, Andrej VALIČ in Milan SAGADIN)
  • 2.4b Terenski dnevnik iz leta 1972 (2. zvezek) (Andrej VALIČ)
  • 2.5 Terenski dnevnik iz leta 1973 (Andrej VALIČ in neznani zapisovalec)
  • 2.6 Dodatki v dnevnikih (Andrej VALIČ)
 • 3. Indeksi (Mateja BELAK)
  • 3.1 Indeks “baročnih" grobov
  • 3.2 Indeks zgodnjesrednjeveških grobov
  • 3.3 Indeks starejšeželeznodobnih grobov
  • 3.4 Razni indeksi

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-655-7

Specifications

internet publication • pdf • 466 pages • 222 pictures, 4 plans