Dotik dediščine. Trirazsežni prikaz zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita iz najdišča župna cerkev v Kranju

Authors: Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Ana Ornik Turk
Year: 2013


The book [Touched by Heritage. Early Medieval Headdress form Kranj in 3D] is dedicated at presenting selected jewelery artefacts in 3D. The method of 3D scanning as well as the archaeological site and artifacts in question are presented.
Revised version in English: http://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/3d-archaeology#vTable of content

 • Predgovor (V. Perko)
 • 1 Uvod (B. Štular)
 • 2 Trirazsežno skeniranje v arheologiji (B. Štular)
  • Desetletje 3-razsežnega skeniranja v slovenski arheologiji
  • Stanje raziskav in pogled v prihodnost
  • Metoda silhuet in 3-razsežno dokumentiranje
  • Literatura
 • 3 Grobišče župna cerkev v Kranju (B. Štular, A. Pleterski)
  • Oris zgodovine raziskav
  • Pomen grobišča
  • Literatura
 • 4 Nekatere redke oblike kranjskih uhanov (A. Pleterski)
  • Nadregionalni pomen
  • Uhani iz Kranja
  • Literatura
 • 5 Polmesečasti uhani (A. Ornik Turk)
  • Zgodovina raziskav
  • Izvor polmesečastih uhanov
  • Tehnika izdelave polmesečastih uhanov
  • Motivika na polmesečastih uhanih
  • Literatura
 • 6 Trirazsežni katalog polmesečastih uhanov (A. Ornik Turk, B. Štular)
  • Katalog
  • Literatura
 • 7 Trirazsežni katalog ostalih uhanov (A. Ornik Turk, B. Štular)
  • Katalog
  • LiteraturaKeywords
archaeological finds
archaeological sites
cemeteries
Early Middle Ages
jewelry
Kranj
Middle Ages
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR