Title:
Davne sledi človeka v Kamniških Alpah. Arheološke najdbe v planinah (1995–1996)
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija prinaša presenetljiva nova spoznanja o poselitvi visokogorja v Kamniških Alpah v prazgodovini in antiki. V osrednjem poglavju (Najdišča v planinah) so opisane zgodovinske, zemljepisne in etnološke značilnosti raziskanih devetih planin ter predstavljene najpomembnejše arheološke najdbe, odkrite v letih 1995–1996. Odlične fotografije Franceta Steleta in risbe Dragice Knific-Lunder, kakor tudi vabljivo sodobna knjižna oprema arhitekta Janeza Suhadolca, so napravile knjigo mikavno za stroko, kakor tudi za ljubitelje gorskega sveta.

Table of content
  • Spremna beseda
  • Najdbe v alpskem visokogorju
  • Planine v Kamniških Alpah
  • Najdišča v planinah
  • Sklepna spoznanja in zahvala
  • Literatura
  • Zusammenfassung
More ...

Knavs Martina, Ivan Turk, France Stele: Ob zôri časov / All’alba dei tempi / In der Morgendämmerung der Zeit / A l’aube des temps / At the dawn of times 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 432.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-34-X

Specifications

hardback • 19,5 × 22,8 cm • 107 pages • 127 illustrations

Price

sold out

E-publications