Title:
Arheološki vestnik 64
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Domača stran >>
Online issue >>
 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

 • Pavel JAMNIK, Matija KRIŽNAR, Matija TURK: Novi podatki o paleolitskih in paleontoloških najdiščih v kamnolomih Črni Kal in Črnotiče nad Koprom (New information on the Palaeolithic and palaeontological sites in the Črni Kal and Črnotiče quarries above Koper, Slovenia)
 • Mitja GUŠTIN, Monika ZORKO: Bronastodobne in druge površinske najdbe iz Bratoncev v Prekmurju (Bronze Age and other surface finds from Bratonci in the Prekmurje region, Slovenia)
 • Marianne MÖDLINGER: Star decoration on Late Bronze Age helmets, cups and decorated in central and south-eastern Europ / Zvezdasti okras na poznobronastodobnih čeladah, posodah in okrašenih diskih na območju srednje in jugovzhodne Evrope
 • Janez DULAR, Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Sledovi železnodobne poselitve v Rabelčji vasi na Ptuju (Spuren hallstattzeitlicher Besiedlung in Ptuj (Rabelčja vas))

Rimska doba / Roman Period

 • Boštjan LAHARNAR: The Roman stronghold at Nadleški hrib, Notranjska region / Rimska utrdba na Nadleškem hribu na Notranjskem
 • Janka ISTENIČ: Column grave monument from Emona / Stebrni nagrobni spomenik iz Emone
 • Riccardo CECOVINI: Galli Transalpini transgressi in Venetiam: riepilogo degli studi precedenti e nuova ipotesi interpretativa (Galli Transalpini transgressi in Venetiam: analiza dosedanjih raziskav in nove interpretativne hipoteze)

Pozna antika / Late Antiquity

 • Saša ČAVAL: Poznoantične okrasne igle vrste stilus v Sloveniji / Late Antique decorative pins of the stylus type in Slovenia

Zgodnji srednji vek / Early Middle Ages

 • Milan SAGADIN: Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku (The early medieval cemeteries of Komenda and Zgornji Brnik in the Gorenjska region)
 • Andrej PLETERSKI: Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps
 • Andrej PLETERSKI: Vprašanja o preteklosti zgodnjih Slovanov ob primeru župe Bled (Questions about the early history of the Slavs in the light of župa Bled )

Numizmatika / Numismatics

 • Peter KOS: Silver fractions of the “Kugelreiter" tetradrachms (Mali srebrniki tipa “jezdec s trirogeljno čelado")

Diskusija / Discussion

Anton VELUŠČEK: Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju / Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje

In memoriam

 • Iva Mikl Curk (1935–2013) (Verena VIDRIH PERKO)
 • Izbrana bibliografija Ive Mikl Curk (Mateja BELAK, Andreja DOLENC VIČIČ)

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

 • Mario Gavranović: Die Spätbronze- und Früheisenzeit in Bosnien, 2011 (Martina BLEČIĆ KAVUR)
 • Michaela Konrad, Christian Witschel: Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen –Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens?, 2011 (Tina MILAVEC)
 • Andreas Kakoschke: Die Personennamen in der römischen Provinz Noricum, 2012 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Astrid Röpke: Der Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft im Hochtal von St. Antönien (Schweiz). Ein Methodenverbund aus Palynologie, Bodenkunde und Dendroökologie, 2011 (Maja ANDRIČ, Tjaša TOLAR)

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Založba ZRC

Specifications

hardback • 20 × 29 cm • 422 pages • map