Skip to main content

Arheobotanika: stran za študente in arheologe na terenu

 

Arheobotanika: Raziskovalna dejavnost | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave

Priročnik/učbenik o okoljski arheologiji in paleoekologiji:
ANDRIČ, Maja, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-872-8. [COBISS.SI-ID 283335936]


Izkopana sonda; vreča sedimenta s terena