Merovinškodobne grobne najdbe iz Evrope

  • Avtor

    Hans Losert
  • Obdobje nastajanja

    od 1998

  • Stroka

    Arheologija

  • Povezava

Opis zbirke

Zbirka ponuja analogije najdbam iz grobov zgodnjesrednjeveškega grobišča Altenerding na Bavarskem.