Opis zbirke: Fototeka obsega pretežno fotografsko gradivo z izkopavanj, topografskih akcij, študijskih potovanj in publikacij sodelavcev Inštituta za arheologijo. Najstarejši posnetki v našem fondu so iz leta 1928.

Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:
Vsebina

Dostopnost gradiva za zunanje uporabnike:
Gradivo izposojamo po dogovoru.

Uradne ure: od 8. do 10. ure
Telefon: (01) 47 - 06 - 397

Stroka

arheologija