Breda Pavčič Justin
/Upokojena sodelavka/

Izobrazba:

ekonomski tehnik

Področje dela:

  • tajnica inštituta
  • knjižničarka