Trirazsežno (3R) dokumentiranje vse bolj postaja del standardne arheološke dokumentacije. Na Inštitutu za arheologije se posvečamo predvsem različnim fotogrametričnim metodam za dokumentiranje drobnih predmetov in arheoloških izkopavanj. Posebno pozornost namenjamo problematiki diseminacije in objavljanja tovrstnih podatkov. Ukvarjamo se še z metodologijo zajemanja, procesiranja in analize podatkov.

Zunanji sodelavec: Rok Klasinc (Zavod Stik)

***

Trenutno v delu

1. Zgodnjesrednjeveški uhani iz najdišča Kranj - Župna cerkev

2. Dokumentiranje izkopavanj