Od leta 2011 dalje izdajamo e-zbirko: E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae. V njej objavljamo tako dokumentacijo kot rezultate raziskav.

***

2008

Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski
Zbirka terenskih zapisov o zgodnjesrednjeveški naselbini na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski in Mateja Belak
Digitalni katalog teže posameznih skupin najdb po mikrokvadrantih na blejski Pristavi.. Ljubljana 2008

2002

Andrej Pleterski
Grobišče kot nosilec arheoloških informacij - primer Altenerding. Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski, Mateja Belak
Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog, Ljubljana 2002.