Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa je namenjana vsem monografijam, ki prinašajo raziskave sodobnih in preteklih verskih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in pojavov s področja mitologije, etnologije, folkloristike, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih ved. Prinaša tudi nove interpretacije virov ter predstavitve novih odkritij in gradiva s teh področij.

V zbirki smo na Inštitutu za arheologijo izdali zvezke:

  • Pavel Medvešček - Klančar, Iz nevidne strani neba, Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 12, Ljubljana 2015 (ponatisi: 2016, 2018 in 2020)
  • Andrej Pleterski, Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10, Ljubljana 2014.
  • Boris Čok, V siju mesečine. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice, Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 5, Ljubljana 2012 (ponatis 2016).
  • Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak (ur.), Perunovo kopje, Studia mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 4, 2011.
  • Andrej Pleterski, Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak, Mirila. Kulturni fenomen, Studia mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 3, 2010.