Palinologija: raziskovalna oprema

 

Palinologija: Stran za študente in arheologe na terenu | Palinološke raziskave | Referenčna zbirka | Spletne povezave | DSO

Vrtalna oprema

Uporabljamo Livingstone vrtalno opremo (STITZ, modifikacija po Streifu), električno kladivo Makita, prenosni generator ter desko za ekstrakcijo sedimenta. Premer vrtalne cevi je 8,6 cm, oprema je primerna za vrtanje mehkih močvirskih in jezerskih sedimentov do globine ca. 8–10 m.

Hladilnica

Palinološke vrtine se shranjujejo v temi, pri + 4°C. V hladilnici so shranjeni vzorci s paleoekoloških in arheoloških najdišč.

Palinološki laboratorij

Priprava vzorcev poteka v palinološkem laboratoriju, kjer sediment kemično obdelamo, da odstranimo organske in anorganske snovi, ki bi ovirale opazovanje pelodnih zrn. Vsak palinološki laboratorij mora imeti fumarij z dobro ventilacijo, zrak, ki ga dovajamo v laboratorij pa mora biti filtriran. Tako se izognemo kontaminaciji s pelodom današnjih rastlin, ki ga je veliko v zraku še zlasti v pomladnih in poletnih mesecih.

Svetlobni mikroskop

Nikon Eclipse E400. Štetje peloda je najdolgotrajnejši del palinološke raziskave. Palinološke mikroskopske preparate opazujemo pod svetlobnim mikroskopom pri 400x povečavi: prek stekelca se gibljemo navpično ali vodoravno tako, da nikoli dvakrat ne prečkamo istega vidnega polja in pri tem štejemo vsa pelodna zrna, ki jih vidimo. V vsakem vzorcu je treba prešteti najmanj 300 pelodnih zrn.