DOLGOROČNE SPREMEMBE OKOLJA

Navodila za avtorje | Recenzentovo poročilo (obrazec) | DSO konference | DSO publikacije

 

Etične smernice

Recenzentski postopek

Komunikacija med avtorji, urednico (M. Andrič) in recenzenti poteka pisno prek elektronske (ali navadne) pošte. Recenziranje bo potekalo v dveh fazah:
1. Avtorji prispevek pošljejo urednici, ki preveri, ali so tehnične lastnosti prispevka ustrezne (prosim, glejte 'Navodila za avtorje') in okvirno oceni znanstveno vrednost prispevka. Naloga urednice je, da se na poslani prispevek čim prej odzove (trudila se bom da bo to v roku največ 5–10 dni) in avtorja obvesti, da: a) je bil prispevek že poslan v recenziranje ali pa b) je prispevek treba še izboljšati, preden bo poslan v recenzentski postopek .
2. Prispevek ocenjujeta en ali dva recenzenta, ki imata na izbiro, da se podpišeta ali pa ostaneta anonimna. Avtorji niso anonimni. Recenzenti imajo za svoje delo 30 dni časa. Urednica pošlje recenzijo ali recenziji skupaj s svojim mnenjem avtorju. Od avtorjev pričakujemo, da manjše popravke vnesejo pribl. v enem mesecu, večje pa v pribl. 2–3 mesecih.

Če je avtorjev prispevka več, vsa komunikacija poteka prek enega (prvega/glavnega) avtorja v imenu vseh soavtorjev. V primeru nestrinjanja med recenzentom in avtorjem, odloča urednica, ali sama, s pomočjo tretjega recenzenta ali članov uredniškega odbora. Recenzenti za svoje delo niso plačani, dobijo pa brezplačen izvod monografije v kateri je bil objavljen prispevek, ki so ga recenzirali. Vsak avtor dobi en izvod knjige in elektronsko (.pdf) verzijo prispevka.

Diskretnost in transparentnost

Urednica, recenzenti in člani uredniškega odbora javno ne komentirajo prispevkov, ki so v recenzentskem postopku. Recenzent rokopisa ne sme posredovati tretji osebi (razen z vednostjo urednice, če potrebuje mnenje dodatnega strokovnjaka, za katerega veljajo enaki etični standardi kot za recenzente).

Vsak prispevek bo označen z datumom 'Prejeto' in 'Revidirana različica sprejeta'. Prispevki bodo objavljeni v istem vrstnem redu, kot bodo sprejeti.

Avtorske pravice

V prispevku objavljeni podatki so rezultat raziskovalnega dela avtorja oziroma vseh soavtorjev, ki so aktivno sodelovali pri raziskavi in/ali pisanju besedila ('sužnjelastništva' ne podpiramo). V primeru, da rokopis vsebuje podatke ali slikovno gradivo, katerega nosilec avtorskih pravic je drug raziskovalec ali založba, je prvi/glavni avtor dolžan priskrbeti dovoljenje za objavo. Objavljamo izvirna besedila, ki drugje še niso bila objavljena. Recenzente prosimo, da nas opozorijo na morebitne primere plagiatorstva ali konflikt interesov.

Komunikacija recenzenti-avtorji

Komentarji recenzentov naj bodo vljudni in spoštljivi do avtorjev. Najboljši recenzent ni tisti, ki dlakocepsko najde vse napake, ampak ta, ki napiše konstruktivno kritiko in predlaga domiselne rešitve. Avtorje prosimo, naj bodo samokritični. Recenziranje bo zelo strogo, ker od njih želimo dobiti najboljše kar zmorejo.

 

Na vrh