Naslov:
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Blejska Pristava spada med tista arheološka najdišča, ki po obsegu in zapletenosti informacij, ki jih ponujajo, predstavljajo vzorec, v katerem se kažejo številni splošni procesi. Ko rešujemo uganke Pristave, rešujemo v veliki meri tudi povsem splošne nerešene probleme vzhodnih Alp v zgodnjem srednjem veku.

Najprej je predstavljena tafonomska analiza naselbine. Sledi klasifikacija lončenine in njena absolutna datacija (razvit je povsem nov datacijski postopek). Specialistični prispevki predstavljajo podporo analizi. Prvega lahko uvrstimo v arheologijo poskusov. Gre za rekonstrukcijo načina izdelovanja posod brez uporabe lončarskega kolesa, drugi prispevek je informacijsko-računalniški, ki predstavlja izpeljavo algoritma za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim, sledi meteorološka analiza izjemnega vremenskega dogodka v poletju leta 676, ki je na blejski Pristavi povzročil naplavinsko plast, stratigrafsko ločnico. Zaključni del knjige je analiza antičnih najdb s Pristave in iz Blejskega kota.

<< Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde

Kazalo vsebine

1. Beseda bralcu

2. Tafonomija “naselbinske plasti”

 • 2.1. Lončenina
 • 2.2. Živalske kosti

3. Lončenina

 • 3.1.Uvod v preučevanje lončenine
 • 3.2. Klasifikacija oblik ustij

4. Splošna kronologija

 • 4.1. Uvodni razmisleki
 • 4.2. Datiranje skupin ustij z metodo radioaktivnega ogljika C14
 • 4.3. Izdelava referenčne tabele
 • 4.4. Skupine ustij in njihove datacije

5. Uporaba referenčne tabele in datiranje Pristave

 • 5.1. Vzporeditev časovne tabele in številčne tabele skupin ustij Pristave
 • 5.2. Izpeljava postopka, ki pretvarja števila ustij v čas
 • 5.3. Preverjanje izračunanega začetka in konca pristavske naselbine ter ocena odstopanja
 • 5.4. Skupine ustij Pristave in skupine ustij referenčne tabele
 • 5.5. Datiranje posameznih stavb Pristave
 • 5.6. Pristava, stavbe in skupine ustij

Sklepne misli

6. Opis tehnologije izdelave posodja praškega tipa z Nove table (Igor BAHOR)

 • 6.1. Razmisleki ob pregledovanju originalov in predhodni poizkusi
 • 6.2. Moderna izdelava posode praškega tipa po rekonstruiranem postopku
 • 6.3. Preizkus izdelka

7. Program za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim ustjem (Vid PLETERSKI)

 • 7.1. Struktura programa
 • 7.2. Preizkus programa

8. Mogoči vzroki za izjemno deževje leta 676 (Mark ŽAGAR)

9. Rimskodobne najdbe s Pristave ter druga sočasna najdišča in posamične najdbe iz Blejskega kota (Veronika PFLAUM)

 • 9.1. Uvod
 • 9.2. Pristava
 • 9.3. Obroč pri Mlinem
 • 9.4. Sebenje
 • 9.5. Zasip pri Bledu
 • 9.6. Želeče
 • 9.7. Sklep

10. Literatura

11. Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled (Zusammenfassung)

12. Seznam avtorjev

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-206-1

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 264 strani • 33 barvnih ter 148 črno-belih risb, fotografij in načrtov, 99 tabel in grafov

Cena

razprodano