Naslov:
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Blejska Pristava spada med tista arheološka najdišča, ki po obsegu in zapletenosti informacij, ki jih ponujajo, predstavljajo vzorec, v katerem se kažejo številni splošni procesi. Ko rešujemo uganke Pristave, rešujemo v veliki meri tudi povsem splošne nerešene probleme vzhodnih Alp v zgodnjem srednjem veku.

Najprej je predstavljena tafonomska analiza naselbine. Sledi klasifikacija lončenine in njena absolutna datacija (razvit je povsem nov datacijski postopek). Specialistični prispevki predstavljajo podporo analizi. Prvega lahko uvrstimo v arheologijo poskusov. Gre za rekonstrukcijo načina izdelovanja posod brez uporabe lončarskega kolesa, drugi prispevek je informacijsko-računalniški, ki predstavlja izpeljavo algoritma za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim, sledi meteorološka analiza izjemnega vremenskega dogodka v poletju leta 676, ki je na blejski Pristavi povzročil naplavinsko plast, stratigrafsko ločnico. Zaključni del knjige je analiza antičnih najdb s Pristave in iz Blejskega kota.

Več >>

<< Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-206-1

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 264 strani • 33 barvnih ter 148 črno-belih risb, fotografij in načrtov, 99 tabel in grafov

Cena

razprodano

E-objave

ISBN 978-961-254-566-6
(41 MB)