Naslov:
V srcu rimskega imperija. Zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Zbirka Zgodovinskega časopisa 51
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je zajeta zgodovina slovenskega in deloma sosednjega prostora od začetkov, zavitih v mitološke zgodbe, prek kratke skice prazgodovinske dobe do rimskega osvajanja, ki se je končalo z nadvlado Rima. Slovenski prostor na tromeji med Italijo ter rimskima provincama Norikom in Panonijo je postal del velikega imperija in skozi stoletja delil njegovo usodo, od dobe pretežnega miru in blagostanja v prvem stoletju in pol do usodnih markomanskih vojn pod cesarjem Markom Avrelijem (161–180), ponovnega gospodarskega razcveta pod seversko dinastijo in začetkov krize po njenem padcu. Knjiga, ki se konča z vladavino Maksimina Tračana (235–238), predstavlja prvi del »Zgodovine Slovenije v antiki«, monografija Rajka Bratoža pa obravnava slovenski prostor v poznoantičnem obdobju (Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, 2014).

Informacije o prodaji
telefon: 01 241 12 00
e-naslov: info@zgodovinskicasopis.si

Kazalo vsebine

Vsebina (pdf)

Založnik

Zveza zgodovinskih društev Slovenije

ISBN

978-961-6777-26-1

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 420 strani • 75 risb, zemljevidov in fotografij

Cena

naprodaj v knjigarni Azil