Naslov:
Tonovcov grad bei Kobarid. Archäologischer Fundort. Führer zu den Ausgrabungen
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V vodniku je predstavljeno najdišče Tonovcov grad pri Kobaridu. Na strmem skalnem hribu nad Sočo so bili odkriti sledovi več prazgodovinskih dob, rimskega, poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja. Izstopajo ostaline iz 5. in 6. stoletja n. š., ko je bila na hribu zgrajena velika naselbina z več kot dvajsetimi stanovanjskimi zgradbami in obrambnimi stolpi ob obzidju. Na vzvišenem osrednjem delu so bile raziskane tri odlično ohranjene zgodnjekrščanske cerkve z baptisterijem in dva zbiralnika za vodo. Podrobneje je predstavljena tudi velika stanovanjska zgradba s prizidkom, vetrolovom in ognjišči. Poznoantična naselbina je bila opuščena ob koncu 6. ali celo v prvi polovici 7. stoletja. Kasneje, okoli leta 800, je bila utrdba ponovno kratkotrajno poseljena. V vodniku opisane ostaline pomembno dopolnjujejo vedenje o skrivnostnem času odmiranja antike in preseljevanja ljudstev, ki je ključnega pomena za razumevanje nastanka slovenskega kot tudi mnogih drugih narodov sedanje Evrope. Vodnik je izšel še v angleški, nemški in italijanski različici.

Založnika

Založba ZRC • Kobariški muzej (Kobarid)

ISBN

961-6182-30-7 (ZRC SAZU)

Specifikacija

mehka vezava • 12,5 × 21 cm • 31 strani

Cena

razprodano