Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010.
Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010.


Uredil: Andrej Pleterski
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2017


Šestdesetletna izkopavanja (od 1953 do 2013) grobišča Župna cerkev v Kranju so odkrila skoraj 3000 grobov. V pričujoči monografiji je predstavljenih 1048 grobov, ki so jih našli med letoma 1972 in 2010. Izkopavanja je najprej (1972 in 1973, 862 grobov) vodil kustos Gorenjskega muzeja Andrej Valič, nato Milan Sagadin z ZVKD Kranj (od 1984 do 2001, 163 grobov), nazadnje pa Draško Josipovič (Magelan Skupina, d. o. o., od 2003 do 2010, 23 grobov). Obsežno poglavje predstavljajo vsi tisti predmeti z grobišča Kranj – Župna cerkev, ki nimajo podatkov o mestu najdbe.

Pestra dokumentacija, ki se je z leti spreminjala, je osnova za objavo vseh dosegljivih podatkov o grobovih in predmetih, ki jih hrani Gorenjski muzej v Kranju. Uvodni del obsega študijo o naravi podatkov in opozorila na morebitne neskladnosti med različnimi tipi dokumentacije. Prvenstveno se ukvarja z vprašanjem zanesljivosti grobnih celot, kar je podlaga za vse nadaljnje analize.

Obravnavana skupina grobov izvira predvsem iz cerkvene severne zunanjščine in iz notranjosti sedanje cerkve, torej s prostora, kjer so prepleteno z grobovi našli stavbne ostanke starejših cerkvenih in necerkvenih zgradb, katerih stavbni razvoj in vsakokratno uporabnost bo nemogoče pojasniti brez poznavanja grobišča.

Datoteka v polni ločljivosti (258,5 MB)Kazalo vsebine

 • NAJDBNI PODATKI IN NJIHOVA UPORABA
  • Označevanje in številčenje grobov
  • Viri podatkov
  • Opisi grobov
  • Predmeti
  • Opisi in slike
  • Načrt razporeditve grobov, načrt grobišča
  • Literatura
 • GROBOVI IN PREDMETI 1972
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1972
 • GROBOVI IN PREDMETI 1973
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1973
 • GROBOVI IN PREDMETI 1984
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1984
 • GROBOVI IN PREDMETI 1995−2010
  • Grobovi in predmeti 1995
  • Grobovi in predmeti 2001
  • Grobovi in predmeti 2003
  • Grobovi in predmeti 2009
  • Grobovi in predmeti 2010
 • PREDMETI S POMANJKLJIVIMI NAJDIŠČNIMI PODATKI
 • PREDMETI GROBIŠČA KRANJ ŽUPNA CERKEV BREZ DRUGIH PODATKOV
 • NAČRT GROBIŠČA


Še ...Cena (redna)
39.00€

Cena (klubska)
31.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR