Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966.


Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular
Leto: 2013


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953. V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj. V pričujoči knjigi objavljamo arhivsko gradivo iz arheoloških izkopavanj na najdišču Župna cerkev v Kranju iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • 1. Uvod (Benjamin ŠTULAR in Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Uvod
 • 2. Terenski dnevnik iz let 1964, 1965 in 1966
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Terenski dnevnik iz let 1964 in 1965 (Andrej VALIČ)
  • 2.3 Terenski dnevnik zaščitnih izkopavanj v Mestni hiši leta 1966 (Andrej VALIČ)
 • 3. Katalog grobov iz let 1964 in 1965
  • 3.1 Komentar (Benjamin ŠTULAR in Mateja BELAK)
  • 3.2 Grobovi in njih inventar (Andrej VALIČ)
 • 4. Terenske risbe grobov
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Terenske risbe 1964/1965
 • 5. Indeks (Mateja BELAK)
 • 6. Objave (Mateja BELAK)Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
elektronske knjige
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR