Arheološki vestnik 63

Leto: 2012Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

 

In memoriam

 • Mitja Brodar (1921–2012) (Jana HORVAT)
 • Izbrana bibliografija Mitje Brodarja (Primož PAVLIN)

Prazgodovinske dobe / Prehistory

 • Neva TRAMPUŽ OREL: The beginnings of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem
 • Robert SCHUMANN: Eine unscheinbare keramische Fremdform aus dem hallstattzeitlichen Grab-hügelfeld von Farovške njive bei Otočec. Überlegungen zu transalpinen Kontakten vor dem Hintergrund des Salzbergbaus in Hallstatt / Nevpadljiva tuja oblika posode s starejšeželeznodobnega gomilnega grobišča na Farovških njivah pri Otočcu. Razmišljanje o čezalpskih stikih v zvezi s pridobivanjem soli v Hallstattu
 • Martina BLEČIĆ KAVUR: Dama iz Čikata / The Lady from Čikat

Rimska doba / Roman Period

 • Marjeta ŠAŠEL KOS: Colonia Iulia Emona – the genesis of the Roman city / Colonia Iulia Emona – nastanek rimskega mesta
 • Vesna TRATNIK: Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi / Traces of Roman settlement at Grublje near Vipava
 • Borut TOŠKAN in Janez DIRJEC: Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi / Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava
 • Janka ISTENIČ: Daggers of the Dangstetten type / Bodala tipa Dangstetten
 • Katarina ŠMID: A rare mythological scene at Gornji Grad: the tale of Scylla and Minos? / Redko upodobljeni mitološki prizor v Gornjem Gradu: zgodba o Skili in Minosu?

Pozna antika in zgodnji srednji vek / Late Antiquity / Early Middle Ages

 • K. Patrick FAZIOLI: Ceramic technology in the southeastern Alpine region in Late Antiquity and the Early Middle Ages: results of macroscopic and microscopic analyses / Tehnologija keramike v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku v jugovzhodnih Alpah: rezultati makroskopskih in mikroskopskih analiz

Epigrafika / Epigraphy

 • Julijana VISOČNIK: Vojaki iz Celeje na tujem / Celeian soldiers attested across the Empire

Numizmatika / Numismatics

 • Peter KOS: The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

 • Pogled nazaj – osebno, ob izidu dveh monografij Inštituta za arheologijo (Iva MIKL CURK)
 • Fulvia Lo Schiavo: Le Fibule dell’Italia meridionale e della Sicilia dall’ età del bronzo recente al VI secolo a.C., 2010 (Andrej PRELOŽNIK)
 • Claudia Sachße: Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur, 2010 (Anton VELUŠČEK)
 • Michaela Lochner (ur.): Sitularia. Klänge aus der Hallstattzeit, 2011 (Peter TURK)
 • Carsten Wenzel: Groβ-Gerau I. Der römische Vicus von Groβ-Gerau, “Auf Esch". Die Baubefunde des Kastellvicus und der Siedlung des 2.-3. Jahrhunderts, 2009 (Tina ŽERJAL, Tjaša TOLAR)
 • Johannes Eingartner: Templa cum Porticibus. Ausstattung und Funktion italischer Tempelbezirke in Nordafrika und ihre Bedeutung für die römische Stadt der Kaiserzeit, 2005 (Maja JERALA)
 • Darío N. Sánchez Vendramini: Eliten und Kultur. Eine Geschichte der römischen Literaturszene (240 v. Chr. – 117 n. Chr.), 2010 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Corpus inscriptionum Latinarum II2/14. Inscriptiones Hispaniae Latinae, pars XIV: Conventus Tarraconensis. Fasc. secundus: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco (CIL II2/14, 2), 2011 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Andreas Kakoschke: Die Personennamen im römischen Britannien, 2011 (Julijana VISOČNIK)
 • Martina Paul: Fibeln und Gürtelzubehör der späten römischen Kaiserzeit aus Augusta Vindelicum/ Augsburg, 2011 (Zvezdana MODRIJAN)
 • Franz Mandl: Felsbilder. Österreich - Bayern. Nördliche Kalkalpen, 2011 (Benjamin ŠTULAR)
 • Philip Verhagen, Axel. G. Posluschny in Alžbêta Danielsová (ur.): Go Your Own Least Cost Path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, 2011 (Benjamin ŠTULAR)
 • Marc Lodewijckx in Rene Pelegrin (ur.): A View from the Air. Aerial Archaeology and Remote Sensing Techniques. Results and opportunities, 2011 (Benjamin ŠTULAR)Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR