Naslov:
Appian and Illyricum
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Situla. Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Situla. Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae 43
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je komentar k spisu Ilirska zgodovina grškega zgodovinarja iz 2. stoletja po Kr. Apijana iz Aleksandrije. Obravnava nekaj pomembnih poglavij iz antične zgodovine Balkana, Dalmacije in vzhodnoalpskega prostora (antičnega Ilirika), vključno s Slovenijo. Zgodovina teh dežel je problematična in kompleksna, pogosto je težko najti prave rešitve za različne verzije poročil antičnih avtorjev in druge odprte probleme, s katerimi se soočata zgodovinar in arheolog. V knjigi so obravnavane različne teme iz helenističnega in zgodnjerimskega obdobja. Začetno poglavje je posvečeno življenju in delu Apijana ter virom, ki jih je uporabil za svojo Zgodovino. Daljši komentar je posvečen napadu na Apolonovo svetišče v Delfih, osvajanju Ilirika v 2. stoletju pr. Kr., Cezarjevim vojaškim posegom v Iliriku in Oktavijanovim ilirskim vojnam v letih 35–33 pr. Kr.

V dodatku, v katerem so komentirana vsa mesta iz preostalih delov Rimske zgodovine, kjer Apijan omenja Ilirik, je med drugim osvetljena pomembna tema prodora čez Balkan proti Italiji, ki so ga načrtovali največji vojskovodje svojega časa, od Hanibala do Mitridata Velikega. Knjiga je v angleščini.

Izšla je v zbirki Situla Narodnega muzeja Slovenije (43, 2005).

Kazalo vsebine

Foreword

Appian − His Life and Work

The Illyrica: Greek Text and Translation

Characteristics of the Illyrica

The Dimensions of Illyria (Illyr. 1)

The Mythological Origin of the Illyrian Peoples (Illyr. 2)

Illyria in Upheaval − Sacrilege against the Delphic Sanctuary (Illyr. 3− 5)

Appian's Definition of Illyria (Illyr. 6)

The Illyrian Wars (Illyr. 7− 9)

Conquests of Illyricum in the Second and Early First Centuries BC (Illyr. 10−11)

Caesar and Illyricum (Illyr. 12− 13; 15)

Appian's Paeones (Illyr. 14)

Octavian's Campaigns in Illyricum (Illyr. 15− 28)

Raetia and Noricum (Illyr. 29)

Moesia in Appian's Illyrica (Illyr. 30)

Data Relating to Illyria, Drawn from Other Parts of Appian's Roman History

Bibliography of Works Cited

***

Detailed contents (pdf)

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

961-6169-36-X

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24 cm • 671 strani • 132 fotografij, načrtov in zemljevidov

Cena

64,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil