Palinologija: Stran za študente in arheologe na terenu | Palinološke raziskave | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave | DSO

Kako lahko sodelujemo s palinološkim laboratorijem?

 

Dobrodošli, pošljite elektronsko pošto, pokličite, ali se oglasite na Inštitutu za arheologijo:
Maja Andrič,
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Sedež: Gosposka 13, 1000 Ljubljana, maja.andric@zrc-sazu.si, Telefon (01) 4706 434, Telefon lab. (01) 4706 646.
 

Sodelovanje se začne z načrtovanjem raziskave ter pogovorom o raziskovalnih vprašanjih in ciljih raziskave. Še zlasti na arheoloških terenih je pomembno, da se arheolog(inja) še pred začetkom izkopavanj z vsemi partnerji - specialisti, ki bodo sodelovali pri raziskavi, podrobno dogovori o načinih vzorčenja.

Pelod se najbolje ohrani v jezerskih in močvirskih sedimentih, ki jih vzorčimo z vrtalno opremo Livingstone. Na arheoloških najdiščih vzorce za palinološke raziskave jemljemo iz profila sonde s pomočjo kovinskih škatel.
 

Nekatera arheološka najdišča so presuha in zato neprimerna za pelodno analizo. Vendar pa tudi znotraj takšnih najdišč lahko najdemo vlažnejše kontekste (na primer jarke, vodne kotanje ali vlažnejše, 'sterilne' plasti, ki ležijo pod arheološkimi kulturnimi plastmi), kjer so možnosti za ohranitev peloda nekoliko boljše.
 

Zaradi občutljivosti peloda na aerobne razmere v sedimentu je najdišč, ki bi bila primerna za pelodno analizo, zelo malo in so zato zelo dragocena. Žal pa jih veliko ostane neraziskanih. Čeprav so se standardi arheoloških izkopavanj v zadnjih letih močno izboljšali, pa to žal ne velja za vključevanje pelookoljskih raziskav v arheološke projekte.
 

Arheologi, verjetno se strinjate da bi, če bi na hitro prekopali arheološko najdišče in pobrali le najlepše in največje artefakte, to veljalo za 'zločin'? Ampak, podoben 'zločin' se na arheoloških najdiščih dogaja skoraj vsak dan (vsa čast izjemam!): koliko arheoloških raziskav sploh vključuje paleookoljske (npr. palinološke, arheobotanične in arheozoološke) raziskave? Ali ločite med slabo, povprečno in vrhunsko paleoekološko raziskavo? Zadnje čase je postalo 'moderno' vključevati 'instant' (hitro & poceni) naravoslovne analize; koga briga kvaliteta, podrobno načrtovanje raziskave in visoki raziskovalni standardi!

Arheologija okolja | Kako je potrebno vzeti vzorce za pelodno analizo?

 

Na vrh