Palinologija: Stran za študente in arheologe na terenu | Palinološke raziskave | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave | DSO

 

Maja Andrič: Arheologija okolja (1) - Študijsko gradivo za študente 3. letnika arheologije Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Izpiti in merila za ocenjevanje predlogov raziskovalnih projektov

Osnovni učbenik
Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija, Ljubljana 2016.

Govorilne ure
po dogovoru na Inštitutu za arheologijo (pokličite, pošljite e-mail ali pa preprosto brez poprejšnje najave potrkajte na moja vrata).

Kontakt
Maja Andrič
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2 P.P. 306, 1001 Ljubljana

tel. (01) 4706 434, lab. (01) 4706 436, GSM: 051 63 73 44
maja.andric@zrc-sazu.si

Kako sodelujemo s palinološkim laboratorijem? | Kako je potrebno vzeti vzorce za pelodno analizo?

 

Na vrh