Doc. dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Nina Caf

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0)1 47 06 511
nina.caf@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik