Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik