Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

ekonomski tehnik

Področje dela:

  • tajnica inštituta (opravljanje administrativnotehničnih del)
  • knjižničarka