Doc. dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Mateja Belak

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 384
mateja.belak@zrc-sazu.si

Tina Berden

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0)1 47 06 381
tina.berden@zrc-sazu.si

Dr. Dragan Božič

znanstveni svetnik
(01) 47 06 396
dragan.bozic@zrc-sazu.si

Nina Caf

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0)1 47 06 511
nina.caf@zrc-sazu.si

Andreja Dolenc Vičič

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 392
andreja.dolenc@zrc-sazu.si

Dr. Lucija Grahek

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 400
lucija.grahek@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47 06 435
tamara.korosec@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija.lavrencic@zrc-sazu.si

Dr. Elena Leghissa

asistentka z doktoratom
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Dr. Edisa Lozić

asistentka z doktoratom
+43 664 2456909
elozic@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezdana.modrijan@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik
+386 (0)1 47 06 388
andrej.pleterski@zrc-sazu.si

Tilen Podobnik

strokovni sodelavec
+386 (0)1 47 06 397
tilen.podobnik@zrc-sazu.si

Dr. Anja Ragolič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 385
anja.ragolic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Rihter

asistent z doktoratom
+386 (0)1 47 06 377
jernej.rihter@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Šašel Kos

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 383
marjeta.sasel-kos@zrc-sazu.si

Doc. dr. Brina Škvor Jernejčič

znanstvena sodelavka
+386 (0) 1 4706 500
brina.skvor-jernejcic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
benjamin.stular@zrc-sazu.si

Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 342
matija.turk@zrc-sazu.si

Drago Valoh

tehnik
+386 (0)1 47 06 395
drago.valoh@zrc-sazu.si

Dr. Anton Velušček

znanstveni svetnik, predstojnik inštituta
+386 (0) 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si

Lars Zver

mladi raziskovalec
+386 (0)1 47 06 343
lars.zver@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik