Naslov:
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Pristava na Bledu je morda najbolj zanimivo zgodnjesrednjeveško najdišče v vzhodnih Alpah. Obsega naselbino in pripadajoče grobišče, ki se stratigrafsko prepletata. V kraju so se srečali staroselski Vlahi in novonaseljeni Slovani, ki so se spojili v zgodnjesrednjeveške Blejce. Dvojne korenine kažejo predmeti, načini pokopavanja, oblike hiš. Knjiga predstavlja vse naselbinske najdbe, ki so jih odkrila arheološka izkopavanja od leta 1943 dalje in rekonstruira slovanske žgane grobove iz 7. stoletja. Razvija nove metode tafonomske analize, predstavlja stavbne ostanke in objavlja trenutno največji zbir zgodnjesrednjeveške lončenine v Sloveniji.

Več >>

Zapis v visoki ločljivosti (84,5 MB):

Prilogi:

>> Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-072-2

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 276 strani • 52 barvnih ter 140 črno-belih risb, fotografij in načrtov, 39 tabel

E-objave

ISBN 978-961-254-541-3
(23 MB)