Naslov:
The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Pannonia II.
Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia II.
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Situla 42
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien:

 • Noricum (Situla 40), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, Ljubljana 2002
 • Pannonia I (Situla 41), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, in coll. with B. Kuntić-Makvić, L. Borhy, Ljubljana 2003
 • Pannonia II (Situla 42), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, in coll. with B. Kuntić-Makvić, L. Borhy, Ljubljana 2004

***

Knjige, ki so rezultat mednarodnega sodelovanja, obsegajo sintetične prikaze vseh avtonomnih mest (kolonij in municipijev) v provincah Norik in Zgornja in Spodnja Panonija. Članki vsebujejo natančno geografsko umeščenost posameznega mesta, stanje raziskav, posebej arheoloških, kratek pregled zgodovinskih in epigrafskih virov ter topografijo mesta. Veliko je slikovnega gradiva: načrti in tlorisi antičnih mest in večjih zgradb, slike najpomembnejših drobnih najdb, različni zemljevidi in karte razprostranjenosti. Vsi prispevki so bili recenzirani in monografije so temeljne za vsa nadaljna raziskovanja najrazličnejših vidikov rimskih provinc Norika in Panonije, posebej urbanizacije.

Knjige so izšle v treh zvezkih mednarodno uveljavljene monografske serije Situla Narodnega muzeja Slovenije, ki ima že več kot polstoletno tradicijo izhajanja in objavljanja temeljnih znanstveno-strokovnih monografij.

Kazalo vsebine
 • Manfred Kandler et al.: Carnuntum
 • Ingrid Mader: Vindobona
 • Mihály Nagy: Mogetiana
 • Eszter Szőnyi: Mursella
 • Berislav Schejbal: Municipium Iasorum
 • Zoran Gregl, Branka Migotti: Civitas Iovia (Botivo)
 • Miroslava Mirković: Sirmium
 • Slavica Filipović: Colonia Aelia Mursa
 • Ivana Iskra-Janošić: Colonia Aurelia Cibalae
 • Jenő Fitz: Gorsium
 • Paula Zsidi: Aquincum
 • László Borhy et al.: Brigetio
 • Milena Milin: Bassianae
 • Gábor Kárpáti et al.: Sopianae

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

961-6169-30-0

Specifikacija

trda vezava • 30 x 23,5 cm • 301 strani • 127 risb, načrtov, zemlejvidov in fotografij

Cena

39,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil