Naslov:
The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I.
Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia I.
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Situla 41
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien:

 • Noricum (Situla 40), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, Ljubljana 2002
 • Pannonia I (Situla 41), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, in coll. with B. Kuntić-Makvić, L. Borhy, Ljubljana 2003
 • Pannonia II (Situla 42), ed./ur. M. Šašel Kos, P. Scherrer, in coll. with B. Kuntić-Makvić, L. Borhy, Ljubljana 2004

***

Knjige, ki so rezultat mednarodnega sodelovanja, obsegajo sintetične prikaze vseh avtonomnih mest (kolonij in municipijev) v provincah Norik in Zgornja in Spodnja Panonija. Članki vsebujejo natančno geografsko umeščenost posameznega mesta, stanje raziskav, posebej arheoloških, kratek pregled zgodovinskih in epigrafskih virov ter topografijo mesta. Veliko je slikovnega gradiva: načrti in tlorisi antičnih mest in večjih zgradb, slike najpomembnejših drobnih najdb, različni zemljevidi in karte razprostranjenosti. Vsi prispevki so bili recenzirani in monografije so temeljne za vsa nadaljna raziskovanja najrazličnejših vidikov rimskih provinc Norika in Panonije, posebej urbanizacije.

Knjige so izšle v treh zvezkih mednarodno uveljavljene monografske serije Situla Narodnega muzeja Slovenije, ki ima že več kot polstoletno tradicijo izhajanja in objavljanja temeljnih znanstveno-strokovnih monografij.

Kazalo vsebine
 • Marjeta Šašel Kos: Emona was in Italy, not in Pannonia
 • Boris Vičič: Colonia Iulia Emona
 • Jenö Fitz: Die Städte Pannoniens
 • Peter Scherrer: Savaria
 • János Gömöri: Scarbantia
 • Milan Lovenjak: Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum
 • Dorica Nemeth-Ehrlich, Dora Kušan Špalj: Municipium Andautonia
 • Tatjana Lolić: Colonia Flavia Siscia
 • Jana Horvat et al.: Poetovio
 • Ferenc Redö: Municipium Aelium Salla

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

961-6169-29-7

Specifikacija

trda vezava • 30 × 23,5 cm • 235 strani • 67 risb, načrtov in fotografij

Cena

39,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil