Naslov:
Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Situla 38
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je posvečena predrimskih kultom in božanstvom na (jugo)vzhodnoalpskem in severnojadranskem prostoru. To je bil prostor, ki so ga v predrimskem obdobju naseljevali predvsem keltski Karni, Noriki in Tavriski ter avtohtoni Veneti, Histri in Liburni. Etnična pripadnost pebivalcev se zrcali tudi v boginjah in bogovih, ki so jih častili, ter v njihovih kultih. Knjiga je razdeljena na poglavja, ki so smiselno zaključene študije (tri so ponatisnjene z dodatnim besedilom in novo literarturo). Prvo poglavje obravnava kulte od Timava do Savarije, drugo boginjo Ekorno, tretje histrijske in liburnijske boginje, četrto kult Cibele v Saloni, peto svetišče in kult vodnih božanstev Savusa in Adsalute, šesto kult Jupitra Odvračalca zla (Iuppiter Depulsor), sedmo predrimska božanstva antične Celeje, zadnje pa je posvečeno kultu božanskih Nutric v Petovioni.

Izšla je v zbirki Situla Narodnega muzeja Slovenije (38, 1999).

Kazalo vsebine

Contents

 • Acknowledgements
 • Preface
 • From Fons Timavi to Aecorna in Savaria: Epichoric and Imported Divinities
 • The Goddess Aecorna in Emona
 • Histrian and Liburnian Goddesses
 • Matres Magnae in Salonae − a Note
 • Savus et Adsalluta
 • Iupiter Depulsor − a Norican Deity?
 • The Word of Local Divinities from Celeia and its Territory
 • Nutrices Augustae Deae
 • Abbreviations
 • Bibliography of Cited Works
 • Index

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

961-6169-11-4

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24 cm • 227 strani • 75 fotografij, risb in zemljevidov

Cena

25,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil