Naslov:
Late La Tene-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo: studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tene period
Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo: študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Katalogi in monografije / Catalogi et Monographiae 39
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi so predstavljene vse ohranjene arheološke najdbe, odkrite v Novem mestu leta 1890 na delu ceste, ki je bil do leta 1993 začetni del Ljubljanske ceste, od takrat pa je začetek Seidlove ceste, in leta 1902 na območju Okrajnega glavarstva. Monografija prinaša še študije o nekaterih vrstah poznolatenskih fibul in razpravo o relativni kronologiji pozne latenske dobe.

Za grobišče, ki se je doslej v literaturi pojavljalo pod imenom Beletov vrt, predlaga avtor poimenovanje "grobišče Beletov vrt z okolico". Sestavljajo ga trije glavni deli (Ljubljanska cesta, Okrajno glavarstvo in Beletov vrt) in dva manjša (Hiša Vojska in Skabernetov vrt). Na to grobišče se nanašata poglavje o zgodovini raziskav, ki vključuje prepise vseh pomembnih pisnih virov iz časa pred prvo svetovno vojno, in poglavje o njegovi kronologiji.

V katalogu, na tablah in na delu slik so predstavljene najdbe z območij Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva, shranjene v prazgodovinski in rimski zbirki ter v Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije.

Študije o fibulah so posvečene primerkom vrste Nauheim z najdišč mokronoške skupine, fibulam vrste Nova vas in usločenim fibulam vrste Idrija Ia.

Posebno poglavje je namenjeno relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah (mokronoška skupina in Štalenska gora) in severni Italiji (Lombardija in Benečija).

***

Več >>

Naročila: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana ali: blagajna@narmuz-lj.si.

Kazalo vsebine
Še ...

Založnik

Narodni muzej Slovenije

ISBN

978-961-6169-60-8

Specifikacija

trda vezava • 25 × 33,5 cm • 240 strani • 84 črno-belih in barvnih slik, 5 razpredelnic, 2 karti, 33 črno-belih in barvnih tabel

Cena

45,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil