Naslov:
Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970
Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Arheološka izkopavanja grobišča Župna cerkev v Kranju so se začela leta 1953 in so z manjšmi in večjimi razmiki potekala do leta 2013. Raziskano grobišče tako po trenutnih podatkih obsega 2.936 grobov, Gorenjski muzej v Kranju pa ima inventariziranih 3.263 predmetov iz tega grobišča.

Namen monografije je objava grobov, ki jih je Andrej Valič, kustos Gorenjskega muzeja Kranj, izkopal med letoma 1964 in 1970. Podatke črpa iz vseh dosegljivih virov (terenska dokumentacija, predmeti, fototeka, inventarna knjiga, kasnejši zaznamki izkopavalca, analize okostij ipd).

Načrt grobov, ki je nastajal ob študiju gradiva, prvič združuje vse doslej izkopane grobove na grobišču Župna cerkev v Kranju. Zaradi obsežnosti grobišča in velike gostote pokopov na nekaterih delih je namesto običajne enodelne priloge prikazan po posameznih kvadrantih.

Začetni del knjige je spremna študija o naravi predstavljenih podatkov, prav tako pa so v kataloškem delu sprotni komentarji vseh morebitnih nenavadnosti in neskladnosti.

Kazalo vsebine
 • GROBOVI IN GROBIŠČNI PREDMETI, IZKOPAVANJA 1964–1970
  • Splošno
  • Viri podatkov
  • Opisi grobov
  • Predmeti
  • Razporeditev opisov in slik
  • Načrt razporeditve grobov, načrt grobišča
  • Literatura
 • GROBOVI IN PREDMETI 1964
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1964
 • GROBOVI IN PREDMETI 1965
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1965
 • GROBOVI IN PREDMETI 1966
  • Grobovi in predmeti iz grobov
 • GROBOVI IN PREDMETI 1969
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1969
 • GROBOVI IN PREDMETI 1970
  • Grobovi in predmeti iz grobov
  • Raztresene najdbe 1970
 • NAČRT GROBIŠČA
Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-972-5

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 296 strani • 1447 terenskih risb, risb predmetov in fotografij, 25 načrtov

Cena

34,00 EUR (redna)
28,00 EUR (klubska)