Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2014–31. december 2015
Šifra:
BI-FR/14-15-PROTEUS-010
Opis

Glavni cilj multidisciplinarnega slovensko-francoskega projekta, ki poteka v sodelovanju z EDYTEM, University of Savoie (dr. Fabien Arnaud in dr. Pierre Sabatier) in Oddelkom za geologijo Naravoslovnotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani (dr. Andrej Šmuc) je vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med francoskimi in slovenskimi raziskovalci, ki preučujemo holocenske sediment alpskih jezer. Še prav posebno pozornost posvečamo raziskavam erozijskih procesov in nekdanje vegetacije, da bi lahko prepoznali spremembe jezerske sedimentacije, ki so povezane z regionalno klimo in človekovim vplivom na okolje.