Opis

S projektom Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje nadaljujemo interdisciplinarno raziskovanje koliščarskih naselbin Ljubljanskega barja.


Ljubljansko barje

V projektu bomo izvajali arheološke terenske akcije na Ljubljanskem barju. Pri delu se bomo ukvarjali tudi z razvojem metodologije raziskovanja na mokrih tleh.

Ukvarjali se bomo z dendrokronološkimi raziskavami in poskušali absolutno datirati dendrokronološke krivulje Ljubljanskega barja s kronologijami tujih institucij. Veliko pozornosti bomo posvečali paleookoljskim raziskavam in raziskovanju paleoekonomije (palinologija, arheobotanika in arheozoologija).

Preučili, interpretirali in kataloško predstavili bomo arheološke najdbe, saj se bomo v projektu posvečali tudi multidisciplinarnim objavam arheoloških najdiš z Ljubljanskega barja in Slovenije.

Na vrh