Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Popis, analiza in ovrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o 'Posoškem staroverstvu'
Sodelavci:
, ,
Miha Mihelič
 
Trajanje:
1. november 2019–31. oktober 2021
Šifra:
V6-1923
Opis

Ko so Danci leta 1168 z ognjem in sekirami uničili Svetovidovo svetišče v Arkoni ter v nekaj dneh krstili vse ljudstvo Rujancev, je staro vero svojih prednikov izgubil zadnji del Slovanov. Vsaj tako se je zdelo do pred nekaj leti, ko so v javnost prišli predmeti in besedila, pričevanja o obstoju organiziranega predkrščanskega verovanja v Posočju še sredi 20. stoletja. To je postavilo strokovno javnost pred dejstvo, da je treba spremeniti naš pogled na korenine naše kulturne, družbene in politične preteklosti. Projektni cilj je priprava večdisciplinarnega elaborata, ki popiše, analizira in ovrednoti primarne in razpoložljive sekundarne vire slovenskih raziskovalcev o »Posoškem staroverstvu«.


Enooki varuh (Medvešček, Iz nevidne strani neba, 2019, sl. 106)

Projektna skupina

Voditeljica projekta je Anja Ragolič (ZRC SAZU), ki bo skrbela za menedžment projekta in proučila morebitne antične sestavine kot substrata posoškega staroverstva.
Miha Mihelič (ZRC SAZU) bo opravil terensko topografsko delo, sestavil popis primarnih virov ter proučil morebitne prazgodovinske sestavine kot substrata posoškega staroverstva.
Matjaž Bizjak (ZRC SAZU) bo raziskal poselitveno zgodovino ozemlja posoških starovercev.
Katja Hrobat Virloget (FHS) bo opravila potrebne etnološke in kulturno antropološke raziskave.
Cirila Toplak (FDV) bo izvedla ustrezne analize socialnega in organizacijsko-političnega sistema.
Andrej Pleterski (ZRC SAZU) bo prikazal strukturne primerjave s sistemom staroslovanskega verovanja.

Faze projekta

1.−18. mesec

Etnološko in arheološko terensko delo, popisovanje primarnih virov, zbiranje sekundarnih virov.

19.−21. mesec

Sestavljanje sintetičnega pregleda po posameznih poglavjih: prazgodovina, antika, zgodnji srednji vek, poselitvena zgodovina, etnologija, politologija. Dopolnilne terenske raziskave.

22.−24. mesec

Združevanje in poenotenje posameznih poglavij v celovit večdisciplinaren elborat, ki bo sintetično predstavil življenjski nazor posoških starovercev, njihovo skupnost in obravnal temeljne pojme njihovega verovanja. Ob tem bo podal izhodišča za varovanje sestavin mitične pokrajine.

Rezultati
  • Pleterski, A., Mitična pokrajina. Preizkusi njenega obstoja z napovednima modeloma na primeru Bleda / A mythical landscape. Tests of its existence with predictive models for the Bled case. − V: Štular, B. (ur.), Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42, 2020, 235−277.
  • Hrobat Virgolet, K., Pasti etnografskega raziskovanja in primerjava gradiva starovercev. − V: M. Hren (ur.), Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja III. Zbornik prispevkov, Notranje Gorice 2020, 103−111.
  • Hrobat Virloget, K., O aktivni in pasivni vlogi stroke ter javnosti pri ustvarjanju nesnovne dediščine: primer mitskega parka in starovercev. − V: Svetel, A., Petrović Leš, T. (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri: 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo. 2019, str. 26-45.

Vodja projekta

Finančni vir

Ministrstvo za kulturo RS;, Agencija RS za raziskovalno dejavnost

Raziskovalna področja

Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280