Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Sodelavci:
 
Trajanje:
26. februar 2016–5. oktober 2020
Šifra:
COST action CA1520
Opis

Arheološko znanje in poznavanje arheologije sta ključna na številnih področjih modernega življenja, od znanstvenih raziskav preteklosti in muzealstva do šolstva, načrtovanja posegov v prostor. Kljub temu je naše trenutno poznavanje dela arheologov in predvsem načinov na katere arheologi kreiramo znanje, razdrobljeno in nepopolno.

Namen pričujočega projekta je združiti moči v multidisciplinarno raziskavo arheoloških praks na področju kreiranja arheološkega znanja in predvsem, kako pridobljeno znanje kar najučinkoviteje uporabiti.

Osnovne dejavnosti projekta so usmerjene v izobraževanje naslednje generacije raziskovalcev in odločevalcev.

Pri projektu sodeluje 30 držav.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

European Cooperation in Science and Technology (COST) Association