Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
AELAW − Ancient European Languages And Writings
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
14. april 2015–12. april 2019
Opis

AELAW je projekt, v katerem so se povezali strokovnjaki za različne antične evropske jezike in pisave. Namen projekta je ustvariti digitalno zbirko, ki bi bila dostopna na medmrežju, in s katero bi postali napisi v teh fragmentarno ohranjenih jezikih dostopni tudi širši javnosti. Doslej so bili namreč razpršeno objavljeni v strokovni literaturi ali nacionalnih zbirkah in namenjeni v večini primerov le strokovnjakom (jezikoslovcem, epigrafikom, arheologom). Nova baza, ki bo nastajala v okviru projekta, bo tako prvi korak k zbiranju tovrstnih napisov in k širjenju evropske kulturne dediščine v 21. stoletju.

Doslej je izpričanih okoli 20 antičnih evropskih jezikov. Ohranjenih je približno 20.000 napisov, ki so vklesani v kamen, vrezani v kovino ali keramiko v različnih pisavah, marsikatere pismenke pa še niso popolnoma razvozlane.

Raziskava tovrstnih napisov zahteva primerne strokovnjake s področja jezikoslovja, filologije, arheologije in zgodovine. Napisi obsegajo na eni strani različna geografska območja (Galija, Hispanija, Italija, severna Afrika) ali pa pripadajo posameznim jezikovnim družinam (latinska, keltska, italska, baskovska skupina, druge manjše indoevropske veje itd.).

***

Uradna stran projekta >>

 

9. in 10. aprila 2018 smo v sodelovanju z Univerzo v Madridu organizirali konferenco z naslovom Jezikovna klasifikacija keltskih jezikov in dialektov (The Linguistic Classification of Ancient Celtic Languages and Dialects). Tuji in domači jezikoslovci so v kratkih predavanjih predstavili jezikovno in onomastično problematiko keltskih jezikov ter vprašanja povezana z njihovo klasifikacijo.

Program srečanja

 

Del udeležencev v Prešernovi dvorani

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC