Manjše rimske naselbine na slovenskem prostoruManjša strnjena naselja so nehomogena skupina, ki jo težko določimo z enotnimi kriteriji. Pravni status naselij večinoma ni poznan. Večja se po zunanjih značilnostih približujejo avtonomnim mestom, na drugi strani imamo majhne naselbine, največkrat izrazito poljedelskega, deloma pa tudi obrtno-predelovalnega značaja, poštne oziroma prekladalne postaje ob glavnih cestah (mansiones/mutationes) in naselbine ob ruralnih svetiščih.


Podkraj pri Hrastniku. Zračni posnetek najdišča med izkopavanjem; pogled proti jugu (foto: S. Olić).

V zbirki Opera Instituti Archaeologici Sloveniae smo pripravili objavo dvajsetih pomembnejših manjših naselij: Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, ki so jo uredili Jana Horvat, Irena LAZAR in Andrej GASPARI.